Logo na froncie nie przekracza rozmiaru 9 cm (szer) i mieści się w zakresie 5.000 tys. ściegów. Logo na plecach nie przekracza 21 cm szerokości i mieści
się w zakresie 13.000 tys. ściegów. Jeżeli Logo przekracza zakres ilości ściegów jest naliczana dodatkowa opłata £1 + VAT za każdy 1000 ściegów.

shadow

Darmowa DOSTAWA i dygitalizacja logo! Wszystkie ceny podane w pakietach zawierają już wliczony podatek VAT.